Informácie o projekteMapa stránokKontakty
Online výstava agrotechniky a agrotechnológií. Otvorené 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Claas Arion

Traktor Claas Arion

Tu sa stretávajú poľnohospodári, poľnohospodárske závody a podnikatelia u rozmanitosti modelov a príslušenstva na prianie. Tak si môže každý prevádzkovateľ zostaviť ideálny traktor podľa svojho želania.
S novými tromi modelovými radmi rodiny ARION ponúka CLAAS presvedčujúcu rozmanitosť a udivujúce perspektívy: už od 105 k sú ponúkané všetky technické voľby, ktoré boli doteraz určené pre traktory s výkonom 200 k.
A tiež prevádzky, ktoré dávajú prednosť veľkému výkonu a klasickému vybaveniu, sú optimálne spracovávané: novou modelovou radou ARION 600 C. Unique comfort.

Jedinečný komfort
Koncepcia komfortu CLAAS je silnou stránkou typového radu ARION a spríjemní vám prácu, ako je to len možné.

Mimoriadna všestrannosť
Najlepší príklad: nový špičkový model ARION 640. Prostredníctvom CTZ disponuje v prípade potreby výkonom až 175 k. Rezerva výkonu, ktorá otvára veľa nových možností využitia.

Vysoká účinnosť
Vysoká úroveň konštrukcie motorov novej modelovej rady ARION, budúcnosť ukazujúcu technológie prevodov a koncepcie ťahového výkonu sú tou najlepšou základňou, aby bolo možné úsporne a efektívne pracovať.

Motor

Keď je všetko iné v koncoch, on má ešte rezervu 20 k.

Motor DPS 6,8 l 6-tich valcový
   * Spĺňa emisnú normu TIER-3
   * 4-ventilová hlava valcov
   * Vzduchové chladenie plniaceho vzduchu
   * Prevýšenie krútiaceho momentu až 43%
   * Moderné technológie CPM
   * Rezerva výkonu až 10 k
   * Plne elektronicky riadený
   * Interval výmeny oleja 500 hodín prevádzky

Turbodúchadlo s premennou geometriou lopatiek (VGT)
Pre dosiahnutie vysokého krútiaceho momentu aj pri nízkych otáčkach sa lopatky turbíny nastavujú v závislosti na otáčkach a zaťažení. Žiadna "oneskorená reakcia turbodúchadla" už nie je pozorovateľná.
 
Vstrekovací systém Common-Rail
Common-Rail znamená zlepšenú reakciu, zníženú spotrebu paliva a presnejšiu prispôsobivosť motora vo všetkých prevádzkových stavoch.
 
Chladená recirkulácia výfukových plynov
Recirkulácia časti prúdu výfukových plynov viditeľne znižuje emisie škodlivých látok.

Claas Power Management CPM
Špičkové modely ARION 540 a ARION 640 majú vo výbave inovatívne CLAAS POWER MANAGEMENT. V závislosti na potrebe ťažného výkonu, výkonu na vývodovom hriadeli alebo odberu výkonu v hydraulickej sústave je postupne uvoľňovaný prídavný výkon motora až do 20 k za nasledovných podmienok:
   * Prevodovka v skupine C alebo D (C1 = 8 km / h pri otáčkach 1900 1/min)
   * Pri odbere hydraulického výkonu
   * Pri odbere výkonu na vývodovom hriadeli

Prídavný výkon je pritom pomocou CPM uvoľňovaný v 6 krokoch. Tak sa nikdy neuvoľní väčší výkon, znamenajúci väčšiu spotrebu paliva, než aký je skutočne potrebný.

ARION 600. 6-tich valcov s výkonom od 125 do 175 k
Rovnaký rozsah výkonov ako u modelového radu ARES, rozšírený o špičkový model ARION 640 s navyšovaním výkonu CTZ. Kto sa zaujíma o traktory, musí sa prirodzene vysporiadať i s údajmi o výkone. Nie vždy sa jedná o celkom jednoduchú záležitosť. Často musíte preštudovať horu čísiel a množstvo komplikovaných definícií: rôzne normy, výkon s navýšením BOOST, menovitý výkon, maximálny výkon, výkon na vývodovom hriadeli. Tu sa vám môže ľahko prihodiť, že zakúpený a zaplatený výkon nie je na poli využiteľný. Buďte preto pri kúpe traktora obzvlášť uvážliví. Oplatí sa to.

Nový špičkový model ARION 640 je vybavený navýšením výkonu CTZ. To zaisťuje dodatočné zvýšenie výkonu o 20 k, keď bude potrebné. Menovite už od 6 km / h na poli. Tak môžete optimálne využívať výkonový potenciál vášho traktora. Bez dodatočného tuningu pretože s ním za týchto okolností navyše riskujete zánik záruky a povolenia k prevádzke na pozemných komunikáciách.


Nový špičkový model 4-valcovej modelovej rady
ARION 540 s výkonom motora 155 kV mnohých prevádzkach je traktor so 4-valcovým motorom proste neodmysliteľný.
Potom sú jeho výhody pri ruke: je kompaktný a ľahko ovládateľný, má veľmi dobré vlastnosti s čelným nakladačom a má malú celkovú hmotnosť. Ale často sa tiež stáva, že "malý" 4-valec musí vykonať prácu "veľkého" 6“ valca. Tu sa ponúka otázka ohľadom väčšieho výkonu. CLAAS má na ňu už jasnú odpoveď: nazýva sa ARION 540. Vďaka navýšeniu výkonu CTZ je v tomto špičkovom modeli na poli aj na ceste využiteľných 155 k. V segmente 4-valcových motorov je to vynikajúce a otvára to mnoho nových oblastí využitia.


Prevodovka

H2: Automatická prevodovka HEXASHIFT od firmy CLAAS
Uľahčuje vašu prácu pomocou najlepšej a najvyspelejšej techniky. Následne vďaka HEXASHIFT a DRIVESTICK len končekmi prstov veľmi ľahko zaradíte všetkých 6 prevodových stupňov raditeľných pod zaťažením a 4 automatizované skupiny rozsahu prevodov. Alebo samočinne s automatickým režimom radenia HEXACTIV.

CLAAS HEXASHIFT prináša jasné výhody:
   * Už žiadne radenie skupín rozsahu prevodov so spojkou
   * Dobré odstupňovanie pojazdových rýchlostí v hlavnom pracovnom rozsahu
   * Plne automatizované postupy radenia s automatickým režimom radenia HEXACTIV
   * Dobrá účinnosť na poli aj na pozemnú komunikáciu z dôvodu nízkej spotreby paliva
   * Voliteľné plazivé rýchlosti až 110 m / h
   * Komfortné možnosti nastavenia s CEBIS
   * Vysoký komfort ovládania pomocou DRIVESTICK
   * Riadenie motor-prevodovka pre jednoduchú zmenu pri uplatňovaní postupov radenia skupín Powershift

Atraktívne novinky HEXASHIFT v traktore ARION
1. Postup rozjazdu je v termináli CEBIS alebo CIS individuálne nastaviteľný
2. Plynulé prestavovanie kmitov otáčok pre automatický režim radenia v novom CEBIS alebo CIS
3. Moduláciu radenia spätného chodu REVERSHIFT je možné v CEBIS alebo CIS meniť

Vyššie zobrazené nastavenia sú vykonané v termináli CEBIS. Pri variante s mechanicky ovládanými rozvádzačmi sa tieto hodnoty nastavujú pomocou terminálu CIS na prístrojovej doske.

ARION radí za vás. Preto si zachovávate čistú hlavu pre ostatné úlohy
Rôzne stratégie jazdy:
1.Manuálne radenie
2.Prevodové stupne raditeľné pod zaťažením samočinne, skupiny rozsahu prevodov manuálne
3.Prevodové stupne raditeľné pod zaťažením a skupiny rozsahu prevodov samočinne

   * Režim
   * Spínač pluhu je stlačený (poľný režim)
   * Tlačidlo HEXACTIV je stlačené Radenie
   * Radenie skupín rozsahu prevodov (A-D) pretláčaním ovládacej páky DRIVESTICK
   * Radenie prevodových stupňov raditeľných pod zaťažením samočinne Režim
   * Spínač pluhu nie je stlačený (režim prevádzky na pozemnej komunikácii)
   * Tlačidlo HEXACTIV je stlačené Radenie
   * Radenie skupín rozsahu prevodov samočinne
   * Radenie prevodových stupňov raditeľných pod zaťažením samočinne Manuálne zásah pre zaradenie       pomocou DRIVESTICK je kedykoľvek možný aj pri automatickom režime.


Pojazdové ústrojenstvo

Je úplne jedno, čo od neho požadujete: ARION robí vždy dobrý dojem.

Malá celková dĺžka z dôvodov:
   * Dobrá ovládateľnosť
   * Malá dĺžka jazdnej súpravy na pozemnej komunikácii
   * Dobrý prehľad
   * Dobré vedenie čelne namontovaných pracovných zariadení

Dlhší rázvor z dôvodov:
   * Väčší jazdný komfort
   * Stabilné udržiavanie priameho smeru jazdy
   * Väčšia ťažná sila z dôvodu lepšieho rozloženia hmotnosti
   * Dobrá a bezpečná jazdná stabilita
   * Väčšia zdvíhacia sila z dôvodu lepšieho rozloženia hmotnosti.

Až 175 k využiteľný výkon motora:
   * Pri spracovaní pôdy od C1, cca. 8 km / h
   * Pri siatí - ťažkej práce s vývodovým hriadeľom
   * Pri prepravných prácach

Pri lisovaní Dobrá hmotnosť na jednotku výkonu:
   * Pre nižšiu spotrebu paliva pri ľahších prácach
   * Pre nižší tlak na pôdu pri pestovateľských prácach
   * Pre dynamiku v cestnej preprave
   * Pre vysoké užitočné zaťaženie
   * Rozloženie hmotnosti vpredu / vzadu: 47% / 53% Hmotnosť na jednotku výkonu (výkonová hmotnosť) môže byť zvýšená pomocou prídavného závažia, ak je vyžadovaná vyššia ťažná sila.


Hydraulika / Vývodový hriadeľ

Nová zadná časť traktora ARION premyslená do detailov
   * Čím výkonnejšie sú pracovné zariadenia, tým dôležitejšia je hydraulická sústava.
   * Hydraulika (Load-Sensing) s výkonom 110 l / min (voliteľne u ARION 500)

Dobre dosiahnuteľné na pravej bočnej konzole:
ovládanie zo 4 mechanicky ovládaných rozvádzačov

V spojení s CEBIS:
   * Ovládanie až z 5 elektronicky ovládaných rozvádzačov na multifunkčné opierky ruky
   * Všetky rozvádzače s reguláciou času a prietokového množstva (iba v kombinácii s CEBIS) komfortné vybavenie vývodových hriadeľov prekvapuje.
   * Sériovo - vývodový hriadeľ 540/1000
   * Voliteľne - vývodový hriadeľ 540/540E/1000/1000E
   * Závislý vývodový hriadeľ voliteľne k dispozícii
   * Automatické zapínanie vývodového hriadeľa pri pozdvihnutí alebo spustení zdvíhacieho ústrojenstva závesu
   * Prírubová koncovka vývodového hriadeľa sériovo
   * Zadné vonkajšie ovládanie sériovo

Tu je uplatnených veľa dobrých myšlienok:
   * Zadná časť traktora.
   * Veľmi dobre usporiadaný dizajn
   * Kompletne nové hydraulické ventilové prípojky s veľmi dobrým prístupom a odľahčovacej páky pre pripojenie tiež pod tlakom
   * Robustné protiprachové krytky a nádržka na presiaknutý olej pre nízku úroveň znečistenia
   * Veľký priemer spojovacieho zariadenia pre veľkú hydraulickú zásuvku
   * Dobre prístupné usporiadanie prípojok pre hydraulické alebo vzduchové brzdy
   * Hydraulicky ovládaný tretí bod (voliteľne)
   * Robustný a jednoduchý držiak tretieho bodu
   * Dobrý výhľad na ťažnú hubicu a dolné ťahadlá
   * Na oboch blatníkoch vonkajšie ovládanie pre zdvíhacie ústrojenstvo závesu, vývodový hriadeľ a jeden elektronicky ovládaný rozvádzač (voliteľne)
   * Veľmi dobrý výhľad do boku cez skosené hrany blatníkov
   * Široké dolu pretiahnuté zakrytie pneumatík pre minimálne znečistenie traktora
   * Príprava pre snímanie zaťaženia (Load-Sensing) z výrobného závodu je k dispozícii
   * Spojitá zdvíhacia sila 5,1 t pre ARION 640 (merané 610 mm za upevňovacími hákmi)


Čelný nakladač

Čokoľvek ste si predsavzali: stavte na správny čelný nakladač
Žiadne kompromisy pri komforte. Tiež nie pri práci s čelným nakladačom. Nové čelné nakladače CLAAS prekvapujú kvalitnou technológiou a mimoriadnou úrovňou spracovania. Sú ideálnym doplnkom k traktoru CLAAS ARION. Tu je bezproblémová nielen obsluha rôznych variantov, ale aj výhľad na pracovné zariadenia.

Všetko hovorí jasne pre čelný nakladač CLAAS
   * Konzoly čelného nakladača, odskúšané na najvyššie zaťaženie, sú z výrobného závodu k dispozícii
   * Veľmi dobrý výhľad na pracovné zariadenia strešným oknom
   * Ideálne pre dobrý výhľad a zabránenie škodám: rozvody sú integrované v čelnom nakladači
   * Tri komfortné varianty ovládania na výber: PROPILOT, FLEXPILOT, ELECTROPILOT
   * Hydraulické paralelné vedenie PCH pre optimálny nakladací výkon pri vysokej presnosti
   * Systém FITLOCK pre rýchle a pohodlné namontovanie a odmontovanie
   * Rýchlospojky MACH pre elektrickú a hydraulickú sústavu
   * Tlmenie vibrácií SHOCK Eliminátor pre vysoký jazdný komfort
   * K tomu veľký zdvíhací výkon a veľký výber náradia • A prirodzene: kompletný servis od firmy CLAAS


Kabína / Komfort

Koncepcia komfortu CLAAS je rozsiahlejšia ako obyčajné vlastnosti výbavy
Až 2 000 hodín prevádzky za rok strávi traktorista na sedadle traktora. To je dlhá doba. Pritom sú jednotlivé ovládacie prvky stlačené častejšie než 10 000-krát. To je veľké zaťaženie. Aby sa tvrdý pracovný deň stal pre vodiča tak príjemným, ako je to možné, ponúka CLAAS v tejto výkonovej triede ako jediný výrobca kabínu odpruženú v 4 bodoch v kombinácii s nezávislým zavesením jednotlivých kolies prednej nápravy.

Myslelo sa na všetko, čo uľahčuje čas strávený v práci
   * Nová prístrojová doska - prehľadná a funkčná
   * Nový stĺpik riadenia s užším obložením zaručuje lepšiu viditeľnosť na prístroje
   * V sérii: páčka smerových svetiel s funkciou spätného prestavenia do východiskovej polohy
   * Nové prieduchy vzduchu v prístrojovej doske zaisťujú bezprievanovú klimatizáciu
   * Štandard palubného vybavenia: klimatizácia, voliteľne tiež s automatickým režimom prevádzky
   * Nové usporiadanie vodičov uľahčuje prístup
   * Neobyčajná tonáž v tejto triede: kabína
   * Jedinečnosť: 4-bodové odpruženie kabíny
   * Až 8 predných svetlometov a 6 zadných svetlometov - tým môžete dobre osvetliť aj oblasti vpravo a vľavo od traktora
   * Voliteľne: xenónové pracovné svetlomety a elektricky nastaviteľné zrkadlá

Jedinečný DRIVESTICK - dá sa intuitívne ovládať a umožňuje kompletné ovládanie prevodovky HEXASHIFT. Vodičova ruka spočíva uvoľnene na opierke ruky. Na vykonanie všetkých radiacich funkcií sú potrebné len ľahké pohyby palca a ukazováka. Už nie je nutné namáhavé radenie vykonávané silou. Tiež vás ARION nadchne svojím jazdným komfortom už pri prvej skúšobnej jazde.

Pokroková technika, ktorú si rýchlo osvojíte
Vaše výhody:
   * Intuitívne ovládanie aj v prípade výmeny vodičov
   * Pracujete uvoľnene a efektívne
   * Postupy činnosti riadite pomocou jednoduchou rukoväťou
   * Plná koncentrácia na dôležité pracovné postupy
   * Ergonomické opretie ruky ponúka viac komfortu, najmä v dlhých pracovných dňoch
   * Ovládacie prvky s ľahkým chodom
   * Žiadny relatívny pohyb medzi telom a opierkou ruky v dôsledku jej pripevnenia na sedadle


CEBIS / CIS

CIS - INFORMAČNÝ SYSTÉM CLAAS vás vždy priebežne informuje
Keď je ARION miesto terminálu CEBIS vybavený mechanicky ovládanými rozvádzačmi, nahrádza CIS zabudovaný v prístrojovej doske funkciu CEBIS.
Displej CIS ponúka v jednom kompaktnom dizajne rovnakú ergonómiu obsluhy ako terminál CEBIS - všetky nastavenia je možno pohodlne vykonávať pomocou jedného otočného tlačidla a stlačením tlačidla "ESC".

Pomocou CIS sa dajú nastaviť nasledujúce funkcie:
   * Spínacie body automatického režimu radenia HEXACTIV
   * Rozjazdový prevodový stupeň HEXASHIFT
   * Agresivita radenia spätného prevodového stupňa HEXASHIFT
   * Časové a množstvové nastavovanie, elektronicky ovládané rozvádzače pre ELECTROPILOT (voliteľne)
   * Funkcie palubného počítača ako je spracovaná plocha, spotreba paliva, plošný výkon
   * Ukazovateľ intervalov údržby. Voliteľne sú v tejto variante výbavy dva elektronicky ovládané rozvádzače, ktoré možno pohodlne ovládať cez ELECTROPILOT na multifunkčnej opierke ruky.

Tiež s mechanicky ovládanými rozvádzačmi hydrauliky budete plne informovaní. Vďaka CIS.

Výhody varianty výbavy s displejom CIS a mechanicky ovládanými rozvádzačmi hydrauliky:
   * Pomocou displeja HEXASHIFT na stĺpiku A a pomocou CIS sú všetky informácie viditeľné.
   * Nový stĺpik riadenia s automatickou funkciou spätného prestavenia ovládača smerových svetiel
   * Voliteľne možno dodať ELECTROPILOT s 2 elektronicky ovládanými rozvádzačmi.
   * Sériovo vybavený multifunkčnou opierkou ruky a ovládacou pákou DRIVESTICK pre ovládanie prevodovky
   * Až 4 mechanicky ovládané rozvádzača s plávajúcou polohou
   * Jednoduchá obsluha aj v prípade výmeny vodičov

Optimálna kombinácia. CEBIS a multifunkčné opierka ruky.

Prídavné funkcie vo variante výbavy CEBIS:
   * Až 5 elektronicky ovládaných rozvádzačov na multifunkčnej opierke ruky
   * Veľký farebný terminál CEBIS
   * Súvraťová automatika CLAAS SEQUENCEMANAGEMENT (CSM)
   * Pamäť otáčok motora
   * Pamäť prístrojov
   * Spracovanie vykonávaných prác a počítač hektárov
   * Nastavenie prietokového množstva pre všetky rozvádzače (oddelene pre obidva smery)
   * Doba regulácie pre všetky rozvádzače
   * Vonkajšie ovládanie pre jeden rozvádzač vzadu
   * Zariadenie na meranie paliva a ukazovateľ množstva paliva


CEBIS
S terminálom CEBIS je prvotriedna technológia, ktorá sa osvedčila v tisícoch výrobkov LEXION a XERION, prevzatá aj do nového traktora ARION. Tento technicky vyspelý terminál umožňuje úplné ovládanie všetkých funkcií stroja pomocou veľkého, dobre čitateľného displeja a jednoduchej obsluhy pomocou jediného otočného tlačidla. Dômyselné, prehľadné a funkčné. Ako všetko v novom traktore ARION.

Ergonomicky premyslená opierka ruky
Bola kompletne novo vyvinutá, ponúka najlepšiu ergonómiu a je otočným a hlavným bodom pre uvoľnenú, efektívnu prácu: nová multifunkčná opierka ruky. Je výsledkom rozsiahlych analýz ovládacích postupov v kabíne. Na multifunkčnej opierke ruky sa nachádzajú často používané funkcie, menej potrebné funkcie sú umiestnené na pravej bočnej konzole.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT
CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT preberá po jedinom zázname priebehy pracovných postupov - rovnako jednoducho ako kazetový magnetofón pomocou Record - Play - Pause - Stop.

Proste všetko pod kontrolou. S CEBIS
V čom sa líši CEBIS od iných terminálov:
   * Iba dva prvky pre obsluhu: "otočné tlačidlo" a tlačidlo ESC
   * Jasné grafické rozhranie a zrozumiteľná symbolika
   * Rýchly prístup k podmožnostiam funkcií pomocou DIRECT ACCESS
   * Sériovo integrovaný monitoring prác pre kontrolu plošného výkonu, spotreby paliva, údajov o prácu
   * Príťažlivé, ľahko čitateľné usporiadanie farebného displeja
   * Sériovo je možno voliť 2 rôzne konfigurácie farebného displeja, vždy optimalizované pre prevádzku na pozemné komunikácie alebo prácu na poli

Vaše výhody:
   * Vždy máte prehľad o všetkých podstatných priebežných stavoch
   * Obsluhu vykonávate jednoducho a intuitívne
   * Nenechávame nič na náhodu, pretože ste vždy komplexne informovaní
   * Môžete sa lepšie sústrediť na prácu, pretože CEBIS ju od vás automaticky preberá


Efektivita

Oplatí sa staviť na účinnosť a hospodárnosť
Nezáleží, či sa jedná o štvorvalec alebo šesťvalec: oblasť konštantného výkonu 550 1/min. a výrazné prevýšenia krútiaceho momentu - to sú impozantné výkonnostné údaje, s ktorými vyráža nový ARION.
A vyšší výkon znižuje spotrebu nafty. Vďaka použitej technológii motora a CLAAS POWER MANAGEMENT sa nestratí ani jediný cenný liter nafty. Prídavný výkon sa mobilizuje len vtedy, keď je potrebný. To pre vás znamená: dlhá doba práce na poli vďaka malej spotrebe. Ďalším pozitívnym príspevkom sú veľké nádrže na palivo, ktoré u modelov ARION 500 pojmú 250 litrov a modelov ARION 600 dokonca až 330 litrov.
Samočinná prevodovka HEXASHIFT pridáva ďalší cenný príspevok k obzvlášť efektívnym a hospodárnym prácam. Vyznačuje sa vynikajúcou účinnosťou a zaručuje v každej oblasti použitia optimálny počet otáčok a pracovnú rýchlosť, pri ktorej vždy dosiahnete toho najlepšieho. Či už pracujete v akejkoľvek oblasti pojazdových rýchlostí: hospodárnosť je najvyšším príkazom.

Výhodná spotreba vďaka technológii ARION
   * Prevodovka a zadná náprava optimalizované pre vysokú účinnosť
   * Motory s turbodúchadlom s premennou geometriou lopatiek-chladenou recirkuláciou výfukových plynov 4-ventilovou hlavou voľne vstrekovacím systémom Common-Rail-regulovateľnou viskóznou spojkou ventilátora - elektronicky riadeným vstrekovaním
   * Malá hmotnosť na jednotku výkonu
   * Elektronické riadenie motor-prevodovka
   * CLAAS POWER MANAGEMENT CPM s postupným uvoľňovaním prídavného výkonu motora (ARION 540/640) • Pojazdové rýchlosti 40 km / h alebo 50 km / h pri redukovanom počte otáčok

Cenu nafty znížiť nemôžeme. Spotrebu áno.


Údržba

Skrátené časy údržby, predĺžené intervaly.

Rýchla údržba vďaka dobrej prístupnosti
Tiež pri údržbe nový ARION jednoznačne boduje. Jednodielna kapota motora umožňuje rýchly a ľahký prístup ku všetkým miestam údržby. Tak môžete vykonávať všetky činnosti údržby pomocou niekoľkých jednoduchých postupov.
   * Jednoduchá kontrola výšky hladiny oleja
   * Jednoduché doplňovanie
   * Rýchle čistenie, prípadne výmena vzduchového filtra sania motora
   * Bezproblémové čistenie vzduchového filtra kabíny
   * Dobrý prístup k jednotlivým chladičom

Nižšie náklady vďaka dlhým intervalom údržby
Nový ARION sa môže pochváliť predovšetkým dlhými intervalmi údržby. To znamená: môžete ho mnohokrát úspešne využiť a na údržbu je ešte čas. A nemusíte si na vreckovke viazať uzol, aby ste nezabudli, že je už potrebné vykonať servis. Pretože CEBIS alebo CIS preberajú kontrolu a dajú vám včas vedieť. To je dobré vedieť, že áno?

Vaše výhody:
   * Máte prístup k najdôležitejším miestam údržby
   * CEBIS alebo CIS vás priebežne informuje o stave údržby
   * Jednoduché údržbárske práce môžete bez problémov vykonávať sami
   * Dlhé intervaly vám umožňujú viac voľnosti pri používaní
   * Dlhodobá údržba znamená aj nižšie náklady


ARION 400

Nová trieda univerzálnych traktorov

Spoločnosť CLAAS, známa ako inovátor nielen v oblasti zberovej techniky, ale v poslednej dobe aj traktorov, prináša čerstvú novinku vo výkonnostnej triede 90-125 k. Táto nová trieda bola vytvorená na základe požiadaviek zákazníkov, hľadajúcich kompaktne silný štvorvalec určený pre potreby živočíšnej, ale i rastlinnej výroby.

Hlavnou devízou radu ARION 400 je konštrukcia, vychádzajúca zo súčasnej série ARION 500. Vznikol tak traktor s veľkým rázvorom 2,56 m, celkovou dĺžkou len 4,44 m a polomerom otáčania 4,40 m a zdvíhacou kapacitou až 6,5 t. ARION 400 je vybavený novou nízkoprofilovou kabínou ATX s rovnou podlahou, používanou v rade ARION 500. Je to najpriestrannejšia a najkomfortnejšia kabína vo svojej triede.

Tri modely, 2 varianty
K dispozícii sú tri modely, ARION 410, ARION 420 a ARION 430. Každý z nich môže byť špecifikovaný v dvoch variantoch - Standard, a variant s vyššou výbavou CIS. Všetky tri modely sú poháňané osvedčenými 4,5 l štvorvalcami DPS Powertech Plus so vstrekovaním Common Rail. Variant CIS je však navyše vybavená systémom navyšovania výkonu CTZ (Claas Power Management), ktorá je prevzatá z vyššej rady traktorov CLAAS, modelov AXION. Výkony všetkých modelov sú teda vyššie o 10 koní v porovnaní s radom Standard.

Motor
Pri modelovej rade ARION 400 sú používané ako pohonné jednotky motory z koncernu DPS, menovite séria motorov Powertech Plus s elektronicky riadeným vstrekovaním Common Rail, turbodúchadlom s chladičom nasávaného vzduchu a vnútornou recirkuláciou spalín. Modely vo výbave CIS majú navyše inštalovaný systém navyšovania výkonu CTZ, vďaka ktorému je k dispozícii už od 6 km / h navýšenie výkonu motora 10 koní. Predĺžený interval údržby na 500 ha výborné výkonové parametre, získané vďaka riadiacej jednotke vyvinuté spoločnosťou CLAAS, sú zárukou vysokého výkonu kombinovaného s nízkou spotrebou paliva.

Prevodovka
Hlavným rozdielom v tejto triede traktorov oproti konkurencii je prevodovka. Zabudnite na manuálne radiacu páku, na manipuláciu počas radenia skupín. Všetky modely traktorov sú vybavené osvedčenou prevodovkou QUADRISHIFT 16/16, ktorá je použitá už v rade 600C, a je tak dimenzovaná na výkon až 155k. Bezkonkurenčné je hlavne ovládanie tejto automatizovanej prevodovky, pri ktorej nemusíte počas celého dňa použiť spojkový pedál, alebo dokonca radiť pomocou radiacej páky. Štandardná výbava tiež obsahuje elektronickú reguláciu trojbodového závesu TCE 15, ktorá je úspešne ponúkaná aj na rade ARION 500/600. Otáčky vývodového hriadeľa môžu byť v štandarde 540/1000 ot / min rozšírené aj o variant 540/540E/1000/1000E ot / min.

Hydraulika
Hydraulické čerpadlo má výkon 60 alebo 98 l / min, vždy je však doplnené samostatným čerpadlom pre riadenie s výkonom 40 l / min. Exkluzivitou je možnosť zaradenia oboch čerpadiel pri používaní čelného nakladača kolískovým prepínačom na palubnej doske.

Patentovaný je tiež Joystick pre ovládanie 2 elektrohydraulicky riadených rozvádzačov hydrauliky s integrovanou funkciou pre radenie prevodovky QUADRISHIFT. Môžete tak pohodlne ovládať 2 elektrohydraulické rozvádzače vonkajšej hydrauliky, či už pre čelný nakladač, alebo pre ovládanie napr predných ramien hydrauliky v kombinácii s vonkajším okruhom

 

Pre viac informacii kliknite TU.
 

Technické parametre Claas Arion
  ARION 610 C ARION 620 C ARION 630 C
Motor
výrobca DPS
počet valcov / sanie 6 /TI*
zdvihový objem (cm3) 6788
menovité otáčky (1/min) 2200
výkon pri menovitých otáčkach (ISO TR 14396) (kW/k) 88 /120 99 / 135 107 / 145
max. výkon ( ISO TR 14396) (kW/k) 96 / 130 103 / 140 114 / 155
výkon pri menovitých otáčkách (ECE R 24) (kW/k) 85 / 115 96 / 130 103 / 140
max. výkon (ECE R 24) (kW/k) 92 / 125 99 / 135 110 / 150
max. výkon pri otáčkach (1/min) 2000
rozsah konštantného výkonu (1/min) 400 550
otáčky pri max. točivom momente (1/min) 1500
max. točivý moment (ISO TR 14396) (Nm) 534 580 633
max. točivý moment (ECE R 24) (Nm) 527 571 630
elektronicky riadené vstrekovacie čerpadlo sériovo
zachytávanie hrubých nečistôt sériovo
zásoba paliva (l) 280
interval výmeny oleja (hod.prev.) 500
Prevodovka
počet prevodových stupňov vpred / vzad 16 / 16
min. pojazdová rýchlosť (km/h) 2,0 2,1
max. pojazdová rýchlosť (km/h) 40
radenie reverzácie REVERSHIFT sériovo
prevodové stupne radenia pod zaťažením 4
elektr. ovládané skupiny rozsahu prevodov 4
plazivá rýchlosť (km/h) 0,49 0,52
interval výmeny oleja (hod.prev.) 1000
Zadná náprava
elektrohydraulicky radená uzávierka diferenciálu sériovo
automatická uzávierka diferenciálu sériovoý
max. rozmer pneumatík zadnej nápravy 600 / 65 R38 650 / 65 R38
Vývodový hriadeľ
viaclamelová spojka v olejovom kúpeli sériovo
vonkajšie ovládanie núdzového zastavenia sériovo
540 / 1000 sériovo
540 / 540(E) / 1000 / 1000(E) voliteľne
vývodový hriadeľ závislý na pojazdovej rýchlosti voliteľne
výmenné koncovky vývodového hriadeľu sériovo
počet drážok 6 / 21
Predná hnacia náprava
elektrohydraulické ovládanie sériovo
automatický režim pohonu prednej nápravy sériovo
maximálny uhol natočenia kolies (°) 55
uhol závleku kolesa (°) 6
uhol výkyvu (°) 10
polomer otáčania (m) 4,8
rozchod (mm) 1950
rozchod pri rozmeru pneumatík 14.9 R28
viaclamelová spojka v olejovom kúpeli sériovo
pevné blatníky voliteľne
otočné blatníky voliteľne
Hydraulická sústava
otvorený hydraulický okruh sériovo
výkon pri menovitých otáčkach (l/min.) 60
max. pracovný tlak (bar) 200
otvorený hydraulický okruh voliteľne
výkon pri menovitých otáčkach (l/min.) 98
max. pracovný tlak (bar) 200
počet ovládaných rozvádzačov (min./max.) 2/4
regulácia prietoku sériovo
Zadný zdvíhací záves (namerané hodnoty)
max. zdvíhacia sila (kg) 6500 6900
stála zdvíhacia sila pri 610 mm (kg) 4100 4200
zdvih (mm) 745 748
Absorpce kmitání sériovo
hydraulické brzdy prívesu voliteľne
vzduchové brzdové zariadenie sériovo
zásuvka pre príves sériovo
zásuvka 25 A voliteľne
Kabína
neodpružená sériovo
4bodové odpruženie voliteľne
klimatizačné zariadenie voliteľne
sedadlo pre spolujazdca voliteľne
chladiaci box voliteľne
Rozmery a výška
zadné kolesá 18.4 R38 20.8 R38
predné kolesá 14.9 R28 16.9 R28
stred zadnej nápravy - horný obrys kabíny (mm) 2180
celková výška (mm) 3005 3055
Dĺžka
rázvor (mm) 2820
vzdialenosť zadná náprava - dolné tiahlo (mm) 1198
dĺžka (s prednými závažiami a závesným zariadením) (mm) 5155
Svetlá výška
predná náprava (mm) 516 541
zadná náprava (mm) 508 535 549
Hmotnosti (štandardné pneumatiky, s olejom a palivom, pevná predná náprava, s vodičom)
zadné kolesá 16.9.R38 18.4 R38
predné kolesá 13.6 R28 14.9 R28
hmotnosť bez prídavných závaží (kg) 5500 5600 5870
max. hmotnosť závaží z výrobného závodu (kg) 804
rozloženie hmotnosti s prídavným závažím (zadné/predné) (%) 48 / 52 49 / 51 50 / 50
max. prípustná celková hmotnosť (verzia 40 km/h) (kg) 8800 9250

* - TI = preplňovanie výfukovým turbodmiešadlom a chladenie vzduchom pred vstupom do valcov


Fotografie Claas Arion

Claas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas ArionClaas Arion

Videá Claas Arion

Dokumenty Claas Arion

Servis techniky Claas v SR zabezpečuje:

Moje meno:

Tel./e-mail:

Otázka:


 

Poľnohospodárska technikaNewsletter

Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.

Poľnohospodárske spravodajstvo