Informácie o projekteMapa stránokKontakty
Online výstava agrotechniky a agrotechnológií. Otvorené 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Case IH LB

Lisy na hranaté balíky Case IH séria LB

 

Kvalitný, rýchly a šetrný zber lisom značky CASE IH
 

 • Automaticky regulovateľná lisovacia komora - Trojstranná regulácia pre dosiahnutie optimálnej hustoty a tvaru balíka.
 • CASE IH prevádzkový monitor - Úplná kontrola nad lisovaním od začiatku tvorby balíka.
 • Šesť uzlovačov (LB423 a LB433) - Perfektný tvar, stála a vysoká hustota balíka
 • Silné ventilátory - Viazacie ústrojenstvo je udržiavané v čistote od prachu a slamy.
 • Riaditeľná tandemová náprava - Zlepšenie jazdných vlastností a obmedzenie rizika utuženia pôdy
 • Priestranné zásobníky motúzov - Veľká zásoba klbiek motúzov pre celodennú prácu.
 • Dlhý zdvih a pokojný chod lisovacieho piestu - Pohon priamo z hlavnej prevodovky pre spoľahlivú a plynulú tvorbu balíka
 • Široké zberacie ústrojenstvo - Plodina je zozbierané rýchlo a efektívne.
 • Vývodový hriadeľ na pohon mohutného zotrvačníka - Nižšie energetické požiadavky pri maximálnej pracovnej výkonnosti.


MODERNÉ TECHNOLÓGIE K NAJVYŠŠEJ PRODUKTIVITE

Komfortný elektronický prevádzkový monitor poskytuje od začiatku kontrolu nad procesom lisovania. Zobrazuje všetky dôležité údaje a umožňuje obsluhe ovládať a nastavovať hlavné funkcie. Zároveň vykonáva vlastnú diagnostiku lisu a pomocou 15-tich senzorov a varovných signálov informuje o prípadných problémoch počas lisovania.

Zber plodín bez strát.
Vďaka odľahčovacím pružinám a kolesám kopírujúcim terén, zberacie ústrojenstvo pracuje v optimálnej výške. Plodina je dokonale bez poškodenia zozbieraná pomocou pružne uložených oceľových prstov, ktoré sú rozmiestnené v štyroch radoch, pôda nie je zberom narušená. Deflektor zberača je ručne nastaviteľný pre prispôsobenie zbieranému riadku. Zberač je vybavený istením proti preťaženiu v prípade jeho upchatiu.

Hydraulicky ovládané široké zberacie ústrojenstvo.
V závislosti na modeli je šírka zberacieho ústrojenstva 2,00 m; 2,25 m alebo 2,40 m. Zberaná plodina je od krajov odoberaná prihrňovacími zdvíhadlami a následne plynule dopravovaná do predlisovacej komory. Tá zaisťuje vytvorenie rovnomernej štruktúry balíka.

Rezacie ústrojenstvo.
Masívny rotor spoločne s rezacími nožmi, ovládanými do záberu hydraulicky (23 alebo 33 nožov v závislosti od modelu), umožňuje vytvárať
rezanku o teoretickú dĺžku iba 39 mm. Na uľahčenie výmeny sa nosník nožov vysúva na ľavú stranu.

Predlisovacia a lisovacia komora.
Vkladacie ústrojenstvo podáva materiál do predlisovacej komory, ktorá je uzavretá pomocou vysúvateľných zarážok. Akonáhle dosiahne úroveň počiatočného lisovania nastavenej hodnoty, dôjde k uvoľneniu zarážok a celý objem komory je kasácii vtlačený do hlavnej lisovacej komory pred lisovací piest. Predlisovacia komora s možnosťou nastavenia počtu vrstiev zaisťuje plynulé plnenie lisovacieho kanála a tak napomáha k presnému formovaniu balíkov o rovnomernom a vysokom stupni stlačenia. Lisovací tlak sa nastavuje pomocou prevádzkového monitora. Možno zvoliť buď priamu hodnotu tlaku v manuálnom režime, alebo sa v automatickom režime nastaví hodnota od 0 - 100, ktorej zodpovedá určitý lisovací tlak a lis automaticky reguluje hodnotu lisovacieho tlaku. Možno tiež nastaviť lisovací tlak manuálne pomocou ventilu v prednej časti lisu.

Viazací systém.
Viazanie balíka je vykonávané pomocou štyroch alebo šiestich dvojitých viazačov, ktoré sú ofukované ventilátorom. Perfektne vytvarované a  oviazané balíky umožňujú ľahkú manipuláciu.

Prevádzkový monitor s LCD displejom umožňuje obsluhe ovládať a nastavovať hlavné funkcie a poskytuje kontrolu nad procesom lisovania.

 

 • Mohutný zotrvačník a zosilnená prevodovka zaisťujúca maximálnu pracovnú výkonnosť
 • Rotačné vkladacie ústrojenstvo pre plynulý prísun hmoty.
 • Uloženie nožov pre ľahký prístup k ich ostreniu alebo nahradeniu.


LB LISY NA HRANATÉ BALÍKY SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA S KAŽDÝM BALÍKOM

Pre potreby poľnohospodárov CASE IH predstavuje novú jedinečnú radu vysoko výkonných lisov na hranaté balíky. Lisy CASE IH LB pracujú rýchlo a efektívne a vynikajúcou konštrukciou a technológiou procesu lisovania vytvárajú z akejkoľvek plodiny zbierané za akýchkoľvek  podmienok perfektné balíky, úžitkové na kŕmenie alebo k podstielke. Zákazníkom sú ponúkané tri základné typy podľa požadovanej veľkosti balíka. Každý model je navrhnutý na dosiahnutie maximálneho úžitku z úrody.

LB 323 a LB333 - vhodný pre farmárov chovajúcich dobytok. Lis je vhodný najmä pre lisovanie sena a ak je vybavený rezacím ústrojenstvom tak aj pre lisovanie trávnej siláže.Utvára balíky o rozmeroch 80 × 90 cm (šírka x výška), ktoré sú ľahko manipulovateľné. Vysoká kvalita balíku sa nemení ani pri dlhodobom uskladnení.
LB423 - pre stredne veľké poľnohospodárske podniky alebo poskytovateľa služieb. Tento lis sa dá spoľahlivo využiť pre zber slamy i sena, s rezacím ústrojenstvom je vhodný aj pre zber trávy na siláž. Vytvárané balíky s vysokou hustotou majú šírku 120 cm a výšku 70 cm.
LB433 - voľba pre veľké poľnohospodárske a priemyselné podniky. Lis je konštruovaný pre vysokokapacitné lisovanie všetkých plodín do balíkov s rozmermi 120 × 90 cm (šírka x výška), ktoré sú vhodné pre ekonomickú prepravu na dlhé vzdialenosti.

Dĺžka balíkov je u všetkých vyššie uvedených typov lisov zhodná a voliteľná v rozmedzí 120-250 cm. Lisy sa zapájajú do horného závesu traktora a podľa modelového typu vyžadujú 1 jednočinný a 1 alebo 2 dvojčinné hydraulické okruhy. Z vývodového hriadeľa je pohon prenášaný na mohutný zotrvačník, ktorý je opatrený klznou spojkou a prídavnou pásovou brzdou.

CASE IH rad LB. Rýchla a účinná úroda, utvorenie balíka z plodiny na voľných riadkoch v čase pod 60 sekúnd ...
 

 • Systém pre vytláčanie posledného balíka. Zníženie stratových časov pri prejazde medzi poľami.


SPOĽAHLIVOSŤ - ODMENA DANÁ ROKMI SKÚSENOSTÍ

Bezpečné a isté viazanie.
Lisy LB používajú systém dvojitého viazania, čo znamená, že sa uzol viaže na začiatku i na konci balíku. Viazací mechanizmus je uložený v hornej časti pod krytom a je neustále ofukovaný dvojicou alebo trojicou ventilátorov. Práca viazacieho mechanizmu je kontrolovaná prevádzkovým monitorom, obsluha je graficky a zvukovo upozornená, či viazanie prebehlo správne. Ak dôjde k chybe viazania, zobrazí sa na monitore uzlovač, ktorý zle zaviazal. Funkciu viazania je možné kontrolovať aj pomocou terčíkov v hornej časti lisu. Dĺžka balíka sa nastavuje v zadnej časti lisu pomocou presunutia kolíčku na dierovanej lište. Pohyb balíka je snímaný pomocou hviezdice, ktorá po príchode na koniec lišty spúšťa viazací mechanizmus.

Pre zabezpečenie celodennej práce sú na lise postranné zásobníky až na 30 klbiek motúza.

Sklz balíka.
Lisy LB sú vybavené doskovým, na želanie valčekovým sklzom balíkov, ktoré zabezpečujú šetrné položenie balíka na poli. Systém na vytláčanie posledného balíka uvoľní tlak v lisovacej komore a hydraulicky riadené vysúvacie prsty vysunú balík, ktorý zostane na tom poli, kde
bol vytvorený. Pre maximálnu pôdnu ochranu a dopravnú bezpečnosť je ponúkaná široká voľba pneumatík s možnosťou výberu medzi  jednoduchou, tandemovou, prípadne riaditeľnou tandemovou nápravou.

Jednoduchosť a nízke nároky na údržbu.
Veľké odklápacie kryty s plynovými vzperami poskytujú jednoduchý prístup ku všetkým dôležitým komponentom lisu. Centrálne mazanie je ovládané pomocou prevádzkového monitora. Dôležitou funkciou je kontrola správnej činnosti lisu, v prípade poruchy je obsluha informovaná chybovým hlásením s vyznačením poruchy.

Technické parametre Case IH
  LB333 STANDARD LB333 ROTOR / CUTTER LB423 STANDARD LB423 ROTOR / CUTTER LB433 STANDARD LB433 ROTOR / CUTTER
Veľkosť balíka
šírka x výška (cm) 80 x 90 120 x 70 120 x 90
dĺžka (cm) 120 - 250
Požiadavky na traktor
min. výkon na PTO (kW/HP) 75 / 102 95 / 130 85 / 114 105 / 141 90 / 122 110 / 150
hydraulické okruhy (jednočinné/dvojčinné) 1 / 1 1 / 2 1 / 1 1 / 2 1 / 1 1 / 2
Zberacie ústrojenstvo
šírka (m) 1,98 2 2,25 2,4 2,25 2,4
kopírovacie kolesá 2
Rezacie ústrojenstvo
maximálny počet nožov - 23 - 33 - 33
rozteč nožov (mm) - 39 - 39 - 39
aktivácia nožov - hydraulicky - hydraulicky - hydraulicky
ochrana nožov - samost. pružinami - samost. pružinami - samost. pružinami
Vkladací systém
typ kľukový vkladací mechanizmus rotor šírky 972 mm kľukový vkladací mechanizmus rotor šírky 1356 mm kľukový vkladací mechanizmus rotor šírky 1356 mm
predlisovacia komora vkladanie, 4 hrabice vkladanie, 4 hrabice vkladanie, 6 hrabic vkladanie, 6 hrabic vkladanie, 6 hrabic vkladanie, 6 hrabic
Lisovací piest
frekvencia zdvihu (zdvih/min) / dĺžka zdvihu (mm) 42 / 710
Viazací systém
typ dvojitý uzol
počet viazačov / ventilátory vazačov 4 / 2 6 / 3
kontrola funkcie viazačov prevozním monitorom a vizuálnym na lise
kapacita zásobníka klubek motouzu 30
Regulácia hustoty balíka
proporcionálna trojstranná regulácia prevádzkový monitor
manuálne nastavenie štandardne
Pneumatiky
jednoduchá náprava 600 / 55 - 22,5 - 12PR (700 / 45-22,5 - 12PR)
tandemová náprava 500 / 50 - 17 - 14PR (500 / 50 - R17 - 146D)
Rozmery lisu
dĺžka – sklzu balíka zdvihnutý (mm) 7230 7600 7230 7600 7230 7600
výška s jednoduchou nápravou 3100 3200 3000 3100 3200
šírka (600/55-22,5-12PR)/(700/45-22,5-12PR) (mm) 2580 / 2820 2960 / 3200
šírka s tandemovou nápravou (mm) 2520 2900
hmotnosť s jednoduchou nápravou 6650 7700 7500 8750 7500 8750

Fotografie Case IH LB

Case IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LBCase IH LB

Videá Case IH LB

Dokumenty Case IH LB

Servis techniky Case IH v SR zabezpečuje:

Moje meno:

Tel./e-mail:

Otázka:


 

Poľnohospodárska technikaNewsletter

Aktuálne informácie z AgroExpo priamo na Váš e-mail.

Poľnohospodárske spravodajstvo